POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT? PIŠTE NA INFO@BIOHACKINGSHOP.CZ

Co je to Biohacking?

Biohacking je kombinace umění a vědy, která studuje, jak nejlépe naplnit lidský potenciál. Je to směr s určitými principy a postupy, které nám pomáhají kontrolovat naše zdraví, naši biologii, a tedy i naši náladu, výkon a celkově – náš život1. Biohackeři jsou experimentátoři a badatelé, kteří zkoumají svojí vlastní biologii z pohodlí domova nebo malých laboratoří. Zkoumají se skrz naskrz. Měří si například hormony, HRV, spánek, zkoumají svou DNA, mikrobiom, mysl, vědomí...

Existuje několik různých druhů biohackingu, a tedy i biohackerů. Jednou skupinou jsou například příznivci tzv. nutrigenomiky, kteří věří, že jídlo může ovlivnit naše geny. Podle zastánců tohoto směru platí, že jídlo, které přijímáme, dává genetické zprávy našemu tělu2. Další skupinou jsou ti, kteří se zabývají grinderingem, což je forma biohackingu, která spočívá v implantaci různých zařízení do těla, jako jsou mikročipy, biomagnety nebo LED světýlka3. Tito biohackeři se snaží rozšířit své schopnosti pomocí technologie. Třetí skupinou jsou ti, kteří se zaměřují na optimalizaci svého těla a mysli pomocí různých metod a technik, jako jsou meditace, otužování, dechová a pohybová cvičení, hrátky s půsty, suplementy atd.3. Tito biohackeři se snaží zlepšit svůj životní styl a udržitelnost.

Tyto druhy biohackingu nejsou vzájemně vylučující a mnoho biohackerů kombinuje různé aspekty z každého směru. Cílem je najít to, co funguje pro každého jednotlivce a co mu pomáhá dosahovat jeho osobních cílů.

Biohacking je velmi široký pojem, který zahrnuje různé způsoby, jak ovlivňovat naši biologii a zlepšovat naše zdraví, výkon a kvalitu života. Kromě nutrigenomiky, grinderingu a optimalizace, které jsem zmínil/a v předchozí odpovědi, existují i další druhy biohackingu, které se zaměřují na různé aspekty našeho fungování. Například:

Tyto druhy biohackingu se mohou prolínat a kombinovat podle individuálních potřeb a cílů každého člověka. Důležité je sledovat své pocity a výsledky a nepřehánět to s experimenty.

Biohacking je velmi dynamická a inovativní oblast, která se neustále vyvíjí a přináší nové poznatky, technologie a trendy. Mezi některé z nejnovějších zpráv a novinek v oblasti biohackingu patří například:

 • Výzkum o vlivu biohackingu na stárnutí - vědci z Harvardovy univerzity zjistili, že některé metody biohackingu, jako je půst, cvičení nebo suplementace s NAD+ (koenzym podílející se na buněčné energetice), mohou pomoci zpomalit proces stárnutí a prodloužit životnost. Tyto metody ovlivňují tzv. sirtuiny, které jsou proteiny regulující buněčný stres, opravu DNA a metabolismus.
 • Vývoj nových nootropik - nootropika jsou látky, které pomáhají zlepšit kognitivní funkce, jako je paměť, pozornost nebo kreativita. Mezi nejznámější nootropika patří kofein, guarana, ginkgo biloba nebo modafinil. V poslední době se však objevují i nové nootropika, jako je např. NMN (nikotinamid mononukleotid), který je prekurzorem NAD+ a má podobné účinky na stárnutí a energii, nebo psilocybin, který je psychoaktivní látkou obsaženou v některých druzích hub a má potenciál léčit deprese, úzkost nebo PTSD.
 • Rozvoj komunitního biohackingu - biohacking není jen záležitostí jednotlivců nebo profesionálů, ale také komunit, které se sdružují kolem společného zájmu o biologii a experimentování. Tyto komunity si vytvářejí vlastní laboratoře, kde provádějí různé pokusy, jako je např. genetická úprava rostlin nebo bakterií, výroba vlastních léků nebo implantátů nebo studium mikrobiomu. Tyto komunity také sdílejí své poznatky a zkušenosti prostřednictvím sociálních médií, blogů nebo podcastů.

Tyto zprávy a novinky ukazují, že biohacking je fascinující a rychle se rozvíjející oblast, která nabízí mnoho možností pro zlepšení našeho života. Zároveň je ale třeba být opatrný a kritický při výběru a aplikaci různých metod biohackingu, aby nedošlo k poškození našeho zdraví nebo porušení etických principů.

Mezi osobnosti biohackingu patří například:

 • Dave Asprey - je zakladatelem společnosti Bulletproof, která prodává různé produkty a služby související s biohackingem, jako je např. káva s máslem, nootropika, světelná terapie nebo kryoterapie. Dave Asprey je také autorem několika knih o biohackingu, jako je např. Head Strong, The Bulletproof Diet nebo Super Human. Dave Asprey tvrdí, že díky biohackingu dokázal zhubnout přes 45 kg, zlepšit svou paměť a inteligenci a prodloužit si životnost na 180 let.
 • Tim Ferriss - je spisovatel, podnikatel a investor, který se proslavil svou knihou The 4-Hour Workweek, ve které popisuje, jak dosáhnout finanční nezávislosti a žít si podle svých pravidel. Tim Ferriss je také známý svými experimenty s biohackingem, které popisuje v dalších knihách, jako je např. The 4-Hour Body, The 4-Hour Chef nebo Tools of Titans. Tim Ferriss zkoušel různé metody pro zlepšení svého fyzického i mentálního výkonu, jako je např. ketogenní dieta, půst, cvičení s minimálním časovým nárokem nebo mikrodávkování psychedelik.
 • Ben Greenfield - je trenér, spisovatel a konzultant v oblasti fitness, zdraví a wellness. Ben Greenfield je také hostitelem populárního podcastu Ben Greenfield Fitness, ve kterém rozebírá různé aspekty biohackingu a zdravého životního stylu. Ben Greenfield se zabývá různými metodami pro zlepšení svého zdraví a výkonu, jako je např. stem cell terapie, hormonální optimalizace, elektromagnetická stimulace nebo implantace čipů.
 • Josiah Zayner - je bývalý vědec z NASA a zakladatel společnosti The Odin, která prodává různé produkty a nástroje pro domácí genetickou úpravu. Josiah Zayner je známý svými kontroverzními experimenty s biohackingem, jako je např. injekce CRISPR do svého těla, transplantace mikrobiomu nebo pokus o změnu barvy své kůže. Josiah Zayner prosazuje myšlenku demokratizace biotechnologie a umožnění každému experimentovat se svou biologií.

Tyto osobnosti jsou jen některými z mnoha představitelů biohackingu, kteří se snaží najít nové způsoby, jak zlepšit svůj život pomocí různých technologií, metod a experimentů. Zároveň jsou také zdrojem inspirace i kontroverze pro mnoho lidí, kteří se zajímají o biohacking.

Etika a budoucnost: S biohackingem vzniká řada otázek a dilemat ohledně etiky a bezpečnosti. Jak daleko můžeme zajít ve vlastním úpravě těla? Jaká jsou rizika a potenciální nebezpečí? Musíme se zabývat otázkami soukromí a ochranou dat v souvislosti s biohackingem. Budoucnost biohackingu je otevřená a plná možností, ale je důležité věnovat pozornost i těmto aspektům.

Závěr: Biohacking je dobrodružnou a inovativní cestou k objevování a vylepšování našeho těla. Přináší nám nejen technologické pokroky, ale také nové výzvy a otázky. Je to oblast, která se stále vyvíjí a otevírá nám dveře k neomezenému potenciálu lidského

Zdroje:

 1. onlyu.cz
 2. gymbeam.cz
 3. newstream.cz
 4. codeoflife.cz
 5. aktin.cz
 6. google.com